PERO Vareš

VAREŠProdajni objekat u Varešu ukupne je površine blizu 2000 m2. Kada se krećete iz pravca Breze, naš prodajni centar se nalazi na desnoj strani prije samog ulaska u grad Vareš.

Adresa: Majdanska 19, 71330 Vareš

Rukovodilac:
Mail:
+387 (0)32 849 150
[email protected]