Povrati i reklamacija

 

Povrat i reklamacija robe je moguća ako:

  • Prilikom prijema pošiljke, ukoliko je pošiljka iz nekog razloga otvorena ili fizički oštećena, kupac treba odbiti prijem pošiljke i obavijestiti prodavca,
  • Ukoliko proizvod ima grešku ili oštećenje koje je nastalo tokom transporta, kupac je dužan obavijestiti prodavca,
  • Ako proizvod ne odgovara karakteristikama, količini, boji ili oblikom onoga koji ste naručili, kupac je dužan obavijestiti prodavca,
  • Prilikom prvog puštanja u rad, ako je uređaj neispravan obavijestiti ovlašteni servis u garantnom listu. Prije prvog puštanja u rad kupac je dužan da pročita korisničko upustvo.
  • Reklamacije u garantnom roku – ovlašteni servis uređaja ili davalac garancije je dužan obavijestiti servis uređaja ili obezbijediti kupcu isti novi proizvod ukoliko ga nije moguće popraviti.

Kupac je dužan da obavijesti prodavca ukoliko je roba oštećena prilikom transporta ili ukoliko proizvod ne odgovara karakteristikama koje je naručio kupac. U tom slučaju prodavac će u što kraćem roku provjeriti stanje pošiljke i poslati novu, odnosno kupac će moći da zamijeni proizvod ili vrati u zamjenu za novac unutar 8 dana od preuzimanja robe. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve upotrebe unutar 8 dana od preuzimanja, da je proizvod kojeg ste naručili neispravan molimo Vas da nas kontaktirate i pošaljite informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili Vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije emailom na [email protected], pozovite nas telefonski +387 32 224 080 ili putem društvenih mreža.

Poslat ćemo vam potvrdu o preuzimanju reklamacije i na temelju Vašeg opisa reklamacije, informisati ćemo Vas o tome:

  • Može li se proizvod zamijeniti za novi,
  • Može li se za proizvod vratiti novac,
  • Ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.

U slučajevima kad se proizvod može zamjeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vrača na naše skladište. Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski +387 32 224 080 ili emailom na [email protected].

Napomena: U slučaju povrata robe kupac snosi troškove transporta.

Za svaki kupljeni proizvod moguće je izvršiti povrat ukoliko proizvod nije korišten. Proizvod je moguće vratiti ukoliko kupac posjeduje račun, odgovarajući garantni list i orginalno upakovan proizvod za robu sa garancijom. PERO Zenica d.o.o. prima samo orginalno zapakovane proizvode i to bez kakvih fizičkih oštećenja ili kvarova nastalih od strane kupca.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo Vam podatke ovlaštenog servisa. Za povrat proizvoda kao i sva dodatna pitanja možete kontaktirati na broj telefona +387 32 224 080 ili na email: [email protected]. Možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 08:00 do 16:00h. Vikendom i praznicima korisnička podrška nije dostupna. 

Nadamo se da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju!