Sigurnost i zaštita korisnika

 

PERO Zenica d.o.o. koristi napredna tehnološka rješenja i sredstva za prenos i zaštitu prenosa i čuvanja podataka. PERO Zenica d.o.o. poduzima sve mjere kako bi zaštitili podatke o korisniku. Online shop zahtjeva od korisnika unos ličnih podataka (ime, prezime, adresa, br. telefona, e-mail) u obrazac za registraciju ili u obrazac prilikom zaključivanja kupovine. Pristup podacima o korisnicima stranice PERO Zenica d.o.o. online shop je ograničen. Pristup podacima imaju samo odgovorne osobe zaposlene u preduzeću koji iste podatke koriste kako bi održali kvalitetne usluge prema kupcima ili korisnicima stranice u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH.

Prilikom plaćanja bankovnom karticom putem interneta, podaci o vašoj kartici koje unosite smješteni su na zaštićenoj stranici banke, a prenos i pohrana podataka su u zaštićenoj formi korištenjem zaštitnih protokola i sistema.

Kupac je sam odgovoran za pristupanje stranici i sam će se brinuti za sigurnost korisničkih podataka i lično je odgovoran za povjerljivost pristupne šifre. Kupac snosi punu odgovornost za tačnost podataka koje navodi prilikom naručivanja i plaćanja bankovnom karticom kao i da ima puno pravo i pristup bankovnoj kartici koju navodi prilikom plaćanja.

Svoju online kupovinu na shopu obavljate sigurno zahvaljujući kriptovanoj formi SSL protokola. Za dodatna pitanja vezana za sigurnost i zaštitu podataka obratite se na e-mail adresu [email protected].

Preduzeće PERO Zenica d.o.o. poduzima sve mjere kako bi zaštitili podatke o korisniku, kupcu ili posjetiocu stranice. Svi podaci koje korisnik unosi u obrazac za registraciju ili prilikom kupovine (npr. lični podaci, adresa itd.) su zaštićeni i šifrirani.

Korištenje podataka je ograničeno i PERO Zenica d.o.o. ozbiljno shvata zaštitu ličnih podataka i pridržava se Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH. Preduzeće će koristi neke od tih informacija anonimno u cilju poboljšanja kvaliteta usluga. Informacije koje se prikupljaju koriste se u svrhe statističke analize i strogo se čuvaju.

Informacije koje prikupljamo su informacije o tome šta naši posjetioci pretražuju, kupuju, koje stranice posjećuju, broj klikova, broj posjeta i te informacije se koriste u cilju poboljšanja ponude i jednostavnijeg korištenja stranice.

Informacije koje se prikupljaju, koriste određeni zaposlenici i koriste ih kako bi obavljali svoj posao i dostupne su samo njima. Svi zaposleni koji imaju pristup datim informacijama odgovorni su za poštivanje Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH.

PERO Zenica d.o.o. se obavezuju da date informacije neće koristiti u druge svrhe.