Garancija

 

Roba u ponudi PERO Zenica d.o.o. online trgovina posjeduje garanciju za robu koja podliježe toj vrsti zaštite potršača, a u skladu sa Zakonskim propisima. Spisak ovlaštenih servisa se nalazi na garantnom listu.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar garantnog roka, garanciju ostvaruje svaki kupac proizvoda na PERO Zenica d.o.o. online shopu. Garanciju popunjava i ovjerava ovlašteni prodavač i šalje uz fiskalni račun zajedno sa proizvodom na kućnu adresu. Garantni rok kupljenog proizvoda počinje danom prodaje proizvoda, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban uredno popunjen garantni list (sa datumom prodaje, potpisom i pečatom prodavača), originalni fiskalni račun i traje onoliko koliko je naznačeno na garantnom listu.

Garancija je nevažeća ako je:

  • Proizvod fizički oštećen od strane kupca ili ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstava za upotrebu datog proizvoda
  • Vršena izmjena na proizvodu od strane neovlaštenog servisa ili lica
  • Proizvod korišten na otvorenom u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namijenjeni za vanjsku upotrebu) ili ako se proizvodi nisu koristili u kućanstvu (osim ako nije navedeno drugačije)
  • Proizvod poslan kod neovlaštenog servisera

Proizvod slati isključivo na adresu ovlaštenog servisa koja je upisana na garantnom listu.

Provjera reklamacije se obavlja u najkraćem roku. Ovlašteni servis u određenom roku za taj uređaj donosi odluku da li će se kupcu dati novi proizvod ili će se izvršiti povrat novca.