PERO Maglaj

MAGLAJProdajni objekat u Maglaju se nalazi na 286 m2 zatvorenog i 2266 m2 otvorenog prostora. Centar se nalazi u Liješnici uz magistralni put M17.

Adresa: Liješnica bb, 74250 Maglaj

Rukovodilac:
Mail:
+387 (0)32 617 777
pc_maglaj@pero.com.ba