Pravila nagradne igre „PERO Vas nagrađuje!“

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH br.48/ i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara (Službene Novine Federacije BiH br. 30/16, 63/19, 92/20), te na osnovu Rješenja Ministarstva UP-05-12-1-2758/21 od 09.09.2021. godine, PERO Zenica d.o.o. donosi slijedeća pravila za učešće u nagradnoj igri:

Član 1.

OSNOVNI PODACI PRIREĐIVAČA NAGRADNE IGRE:

Naziv: “PERO” Zenica d.o.o.

Adresa: Sarajevska 97, Zenica 72000

Sjedište: Zenica

JIB priređivača nagradne igre: 4218026030005

Član 2.

PERIOD TRAJANJA:

Od 16.09.2021. (četvrtak) do 16.10.2021. godine (subota).

Član 3.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE:

Promoviranje nove PERO Podružnice u Mostaru.

Član 4.

NAČIN IZVLAČENJA:

Izvlačenje će se vršiti slučajnim odabirom iz kutije za nagradnu igru koja će biti postavljena u Podružnicu Mostar, na adresi Bišće Polje bb u navedenom periodu. Datum izvlačenja jeste 18.10.2021. godine, ponedjeljak u 12:00h.

Član 5.

FOND NAGRADNE IGRE:

1. Nagrada: Laminat KAINDL K4365 4V-Fuga 8mm/32 - 48 m2 + poklon paket sa sadržajem: sredstvo za čišćenje metalnih površina, odstranjivač kamenca, ljepilo za drvo, magična spužva i odstranjivač mrlja.

2. Nagrada: Baza Optimo H 55 cm + AWD set kupaonske galanterije.

3. Nagrada: Baterija za kuhinju savitljiva – crvena Viva + reklamni tiganj METALAC.

4. Nagrada: 4ALL KOMPLET 3m sa pocinčanom rešetkom i 2 čeone stjenke + poklon paket sa sadržajem: sredstvo za čišćenje metalnih površina, odstranjivač kamenca, ljepilo za drvo, magična spužva i odstranjivač mrlja.

5. Nagrada: AWD set kupaonske galanterije.

6. Nagrada: AWD set kupaonske galanterije.

7. Nagrada: AWD set kupaonske galanterije.

8. Nagrada: Set PRIMACOL šablona 2XXL – 5 komada.

9. Nagrada: Set PRIMACOL šablona 2XXL – 5 komada.

10. Nagrada: Reklamni tiganj METALAC – 1 komad.

11. Nagrada: Reklamni tiganj METALAC – 1 komad.

Član 6.

ISKAZANA POJEDINAČNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST SVAKE NAGRADE IZ NAGRADNOG FONDA:

1. Nagrada: 717,60 KM + 31,85 KM = 749,45 KM.

2. Nagrada: 205,00 KM + 20,00 KM = 225,00 KM.

3. Nagrada: 215,95 KM + 9,00 KM = 224,95 KM.

4. Nagrada: 40,00 KM + 31,85 KM = 71,85 KM.

5. Nagrada: 20,00 KM.

6. Nagrada: 20,00 KM.

7. Nagrada: 20,00 KM.

8. Nagrada: 49,50 KM.

9. Nagrada: 49,50 KM.

10. Nagrada: 9,00 KM.

11. Nagrada: 9,00 KM.

Ukupno: 1.448,25 KM.

Član 7.

USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:

1. Svakom kupovinom u PERO Mostar prodajnom centru u periodu od mjesec dana, kupci ostvaruju pravo na učešće u nagradnoj igri.

2. Čitko, jasno i potpuno popunjavanje A5 obrazca koji se nalazi uz kase.

3. Čuvati fiskalni račun do završetka nagradne igre kako bi se uz izvučenu prijavnicu mogla odrediti ispravna identifikacija.

4. PERO uposlenici/e ne mogu učestvovati u nagradnoj igri.

5. Ukupan broj dobitnika/ca jeste 11.

Član 8.

SAGLASNOST UČESNIKA:

Učestvovanjem u nagradnoj igri bilo kojeg karaktera, svaki učesnik/ica prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima Priređivača. Učesnik daje saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, adresa stanovanja i telefonski broj mogu od strane Priređivača koristiti za objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i Priređivača.

Član 9.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA, ODNOSNO DOBITNIKA/CA NAGRADNE IGRE:

Ime i prezime osobe koju darujemo biti će objavljeni na PERO web stranici, društvenim mrežama i u dnevnoj štampi zastupljenoj na području Federacije Bosne i Hercegovine dana 19.10.2021. godine, a dobitnike/ce obavijestit ćemo i pismenim putem.

Član 10.

MJESTO I ROK PODIZANJA NAGRADA:

Mjesto podizanja nagrada jeste Podružnica Mostar, na adresi Bišće Polje bb, 88 000 Mostar: od ponedjeljka do subote u periodu od 08:00 do 17:00h. Rok podizanja nagradne igre jeste mjesec dana od dana objavljivanja rezultata, krajnji rok 20.11.2021. godine.

Član 11.

NADLEŽNOST SUDA U SLUČAJU SPORA IZMEĐU UČESNIKA U IGRI I PRIREĐIVAČA IGRE:

U slučaju spora između učesnika/ca u nagradnoj igri i Priređivača igre nadležan je Općinski sud u Zenici.

Član 12.

SASTAV KOMISIJE ZA IZVLAČENJE NAGRADA:

1.) Daniela Klepac Zlopaša, ekonomista.

2.) Ajla Bektaš, dipl. kulturologinja

3.) Anđelka Vukojević, dipl.ing.maš.

4.) Larisa Kadić, dipl.ecc.

Član 13.

SASTAV KOMISIJE ZA PRAĆENJE IZVLAČENJA NAGRADA:

1.) Neda Hečimović, dipl.ecc.

2.) Maja Imamović

3.) Naida Islamović, dipl.pravnica

Član 14.

USLOVI POD KOJIMA SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI:

U slučaju da proizvodi koje darujemo budu uništeni prilikom elementarnih nepogoda, nagradna igra može biti prekinuta.
Zenica, 31.08.2021. godine

Broj: 19-376/21