Uputstvo za montažu, njegu i održavanje drvenih terasa

Kod postavljanja drvenih terasa, potrebno je voditi računa o:

  • Reduciranju kontaktne površine drvo na drvo
  • Osiguravanju dobrog prozračenja konstrukcije
  • Osiguravanju pravilnih razmaka dasaka, oklonih komponenti i konstrukcije
  • Planiranju pada
  • Mnogim drugim detaljima o kojima možete pročitati u informativnom uputstvu našeg dobavljača HASSLACHER HOLDING GmbH.

Kompletno uputstvo preuzmite na LINKU.

Uputstvo za montažu, njegu i održavanje drvenih terasa